• 1 ...

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง

ายเอียดของงาน

- เปิดใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/ใบงานขาย/การขนส่งในระบบ
- จัดทำสรุปเอกสารบิลน้ำมันและก๊าซ
- คีย์ข้อมูลเอกสารใบแจ้งของเข้า
- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศหญิง  อายุ 22-40 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft officeเป็นอย่างดี
  5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 
 

เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์

ายเอียดของงาน

- ออกแบบสื่อประเภทกราฟฟิกและงานโฆษณาของบรษัทฯ  ANIMATION,ICON, BANNER ANIMATION สำหรับเว็บไซต์
- ถ่ายภาพสินค้าและกิจกรรมของบริษัทฯ
- โพสต์ภาพสินค้าลงสื่อ Social Media (Facebook)
- ประสานงานร่วมกับทีมดูแลและพัฒนาช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
  4.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator,Photoshop,In designได้ในระดับดี
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/Safety Officer

ายเอียดของงาน

- กำหนดแผนการปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย
- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานและบริษัทฯ
- ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้คำแนะนำแก่พนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย             
- ดำเนินการด้านงานเอกสารและรายงานด้านความปลอดภัยรายงานต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  3.มีประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานขาย

ายเอียดของงาน

- หาลูกค้าส่งสินค้าเข้าร่วมงานประมูล

- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด
 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 25-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

ายเอียดของงาน

- ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่รับมอบหมาย

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามคู่มือที่กำหนด
 
- เขียนใบรายงานซ่อม เอกสารประกอบงานซ่อมให้ครบถ้วน
 
- ดูแลรักษารถใช้งานและเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขา ไฟฟ้า ,ซ่อมบำรุง,สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 2ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 

ช่าง/ผู้ช่วยช่าง รับสมัครจำนวนมาก

รายละเอียดของงาน

1.ช่างยนต์เครื่องจักรกลหนัก
  - ตรวจเช็ค ซ่อมรถและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  - ควบคุมเรื่องคุณภาพในการซ่อมประกอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อมประกอบ
 
2.เจ้าหน้าที่ประสานงานสินค้า (ลอกลาย)
  - ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้ามาในโรงงานทั้งในและนอกประเทศ
  - ลอกหมายเลขตัวรถและเครื่องยนต์เพื่อยืนยันในการจดทะเบียน
 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)
  - ตรวจสภาพสินค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ
  - ตรวจสภาพสินค้าก่อนซ่อมและหลังซ่อม
 
4.ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- ซ่อม / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้
 
5.ช่างถ่ายรูปเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพสินค้าที่ประกอบหรือซ่อมเสร็จทั้งก่อนและหลังซ่อม
- ถ่ายรูปสินค้าเพื่อลงเวปไซต์ของบริษัท
 
6.ช่างสี
- ล้างรถและทำสีรถที่ลูกค้าสั่งซ่อม
- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ  จำนวนมาก
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิ ประถมศึกษา-ปวส.สาขาเทคนิคยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 0- 2 ปี ขึ้นไป
   4.มีความตั้งใจในการทำงาน และสามารถทำงานภายในสภาวะความกดดันได้
    กรุณาระบุตำแหน่งงานที่สมัคร
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าประเทศญี่ปุ่นในการส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์และรายงานผลการทำงานยอดขายเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้
 • ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงานประมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรและนอกองค์กรได้และสามารถปฎิบัติตามข้อกำหนด ISO ได้
 • สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น ได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่     
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างประเทศได้
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
 

 


Announcer&Callman

รายละเอียดงาน
      • เป็นผู้ประกาศราคาในงานประมูล Announcer

      • เป็นผู้เชียร์ลูกค้าให้สู้ราคาในงานประมูล Call Man
      • ตรวจสอบสินค้าก่อนประมูล อาทิ สภาพสินค้า รูปบนเว็บไซต์
      • ติดตามและสรุปความพึงพอใจของลูกค้าด้านงานประมูล

คุณสมบัติ

 • เพศชาย /อายุ 20-30 ปี
 • ปวช/ปวส ไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

พนักงานขับรถเทรลเลอร์

รายละเอียดงาน
 • ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบรถขนส่งให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถหัวลาก 3 ปี ขึ้น
 • ใบขับขี่ประเภท ท.3
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / จัดรียงสินค้า

รายละเอียดงาน
 • ขับรถโฟคลิฟท์ขนย้ายสินค้านำเข้า-ออกจากตู้สินค้า ตู้คอนเทรนเนอร์
 • ขับรถโฟคลิฟท์จัดเรียงสินค้า   
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 25- 45 ปี  
 • สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้ (มีใบCertificate ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 6 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
 
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

แก้ไขข้อมูล
 

พนักงานขับเครน

รายละเอียดงาน
 
 • ดำเนินการขับเครนและปฎิบัติงานสนับสนุนการใช้งานเครนพร้อมส่งใบปฎิบัติงาน
 • ดูแลบำรุงรักษารถเครนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 30 - 50 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถเครน 3 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
 
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ายเอียดของงาน

 • ตรวจสอบรับสินค้าเข้า/จัดเก็บตาม Loca
 • เบิกจ่ายสินค้า/แพคสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง
 • ตรวจนับสินค้าใน STORE
 • อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน 
 
ถนนบางนา-ตราด กม.32 ,ตำบลบ้านระกาศ , อำเภอบางบ่อ , จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย  อายุ 20-28 ปี
  2.วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.-ปวส. สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

Programmer

รายละเอียดงาน

- ดูแลติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ ทดสอบระบบการทำงานของเว็บไซต์
- พัฒนาทดสอบโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ภาษาและฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา 
PHP 5.4, jQuery 2+, Angular Js, Socket io, Nodejs, Expressjs, Css 3, HTML, MySQL, Laravel Framework4.2
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เพศชาย - หญิง อายุ 24-35 ปี
  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือ     สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3.มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ hr@jssr.co.th
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504