LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 858 )
0196BFANYUSHIYUS-FF60M***
#32
พัดลมปรับแหงนแบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 858 )
0196CFANYUSHIYUS-FF60M***
#32
พัดลมปรับแหงนแบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 858 )
0196DFANYUSHIYUS-FF60M***
#32
พัดลมปรับแหงนแบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 858 )
0196EFANYUSHIYUS-FF60M***
#32
พัดลมปรับแหงนแบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196FFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196GFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196HFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196JFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196KFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196LFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196MFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196NFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196PFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196QFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196RFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196SFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196TFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196UFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 1,389 )
0196VFANYUSHIYUS-FE330***
#32
พัดลมตั้งพื้นปรับแหงน ขนาด 12 นิ้ว *ของใหม่ (รับประกัน3เดือน) จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 2,438 )
0197AIR COOLERYUSHIYSP-30M1***
#32
พัดลมไอเย็น ความจุ4ลิตร/ขนาด32.4x20x63.4ซม. *สินค้าใหม่ (รับประกัน3เดือน)
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว