LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 101 )
0298SOCCER TABLETNCGS-ST-1320***
#32
โต๊ะโกล์ ขนาด 145 x 78 x 88.3 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 93 )
0299SOCCER TABLETNCGS-ST-1320***
#32
โต๊ะโกล์ ขนาด 145 x 78 x 88.3 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 684 )
0300SAFELUMANE50EA***
#32
ตู้เซฟ จำนวน 2 ตู้ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 684 )
0301SAFELUMANE50EA***
#32
ตู้เซฟ จำนวน 2 ตู้ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 684 )
0302SAFELUMANE50EA***
#32
ตู้เซฟ จำนวน 2 ตู้ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 212 )
0303SAFENONE50EAH151805-020
#32
ตู้เซฟนิรภัย ขนาด 30*35*50 cm. *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตู้
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 95 )
0304CUTTING MACHINELUMANREF3251***
#32
ที่ตัดกิ่งไม้ ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 2.5 เมตร จำนวน 2 อัน *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 87 )
0305CUTTING MACHINELUMANREF3251***
#32
ที่ตัดกิ่งไม้ ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 2.5 เมตร จำนวน 2 อัน *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 109 )
0306CUTTING MACHINELUMANREF3251***
#32
ที่ตัดกิ่งไม้ ด้ามจับอลูมิเนียม ยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 อัน *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 277 )
0307GRASS CUTTER CARCRUX RIDECR30***
#32
รถตัดหญ้า ยังไม่เคยใช้งาน เกียร์ 5 สปีด เครื่องยนต์ 12 แรง จาก USA
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 150 )
0308BROOMNON***H151805-017
#32
ไม้กวาดอัจฉริยะ สีเขียว *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชิ้น
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 584 )
0309HOSE REELTNCSG1122-20***
#32
โรลม้วนสายยาง สายยาว 20 เมตร *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 584 )
0310HOSE REELTNCSG1122-20***
#32
โรลม้วนสายยาง สายยาว 20 เมตร *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 584 )
0311HOSE REELTNCSG1122-20***
#32
โรลม้วนสายยาง สายยาว 20 เมตร *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 147 )
0312LADDERLUMANEN131***
#32
บันได แบบพับได้ 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 171 )
0313LADDERLUMANEN131***
#32
บันได แบบพับได้ 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 179 )
0314LADDERLUMANEN131***
#32
บันได แบบพับได้ 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 688 )
0315CAGESHIFTT170821***
#32
กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 110x72x95 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 688 )
0316CAGESHIFTT170821***
#32
กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 110x72x95 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 688 )
0317CAGESHIFTT170821***
#32
กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 110x72x95 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว