LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 438 )
0318CAGESHIFTT170822***
#32
กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 213x400x180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 438 )
0319CAGESHIFTT170822***
#32
กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 213x400x180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 151 )
0320CAGESHIFTT170822C761805-008
#32
กรง สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 213x400x180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 791 )
0321CAGESHIFTZ108***
#32
กรงสแตนเลส สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 108x70x92 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 791 )
0322CAGESHIFTZ108***
#32
กรงสแตนเลส สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 108x70x92 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 791 )
0323CAGESHIFTZ108***
#32
กรงสแตนเลส สำหรับสัตว์เลี้ยง ขนาด 108x70x92 ซม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 729 )
0324RACKLUMAN202PC***
#32
ชั้นวางของ จำนวน 2 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 729 )
0325RACKLUMAN202PC***
#32
ชั้นวางของ จำนวน 2 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 729 )
0326RACKLUMAN202PC***
#32
ชั้นวางของ จำนวน 2 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 221 )
0327WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 100 )
0328WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 119 )
0329WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 114 )
0330WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 114 )
0331WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 110 )
0332WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 115 )
0333WAREHOUSE RACKLUMANLM-188***
#32
ชั้นวางของในโรงงาน จำนวน 1 ตัว *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 229 )
0334ALUMINIUM CASSEROLECAR BRANDMK026***
#32
หม้อแขก ขนาด 26x12x12ซม. จำนวน 12 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 96 )
0335ALUMINIUM CASSEROLECAR BRANDMK026***
#32
หม้อแขก ขนาด 26x12x12ซม. จำนวน 12 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 91 )
0336ALUMINIUM LOOP HANNDLE POTCAR BRANDHH018***
#32
หม้อหูหิ้ว ขนาด 18x18.5x13.3ซม. จำนวน 12 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 88 )
0337ALUMINIUM LOOP HANNDLE POTCAR BRANDHH018***
#32
หม้อหูหิ้ว ขนาด 18x18.5x13.3ซม. จำนวน 12 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว