LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 174 )
0158SAUSAGE MACHINELUMANHX-G7***
#32
เครื่องปิ้งไส้กรอก ขนาด 57*32*44.5CM *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 101 )
0159SAUSAGE MACHINELUMANHX-G7***
#32
เครื่องปิ้งไส้กรอก ขนาด 57*32*44.5CM *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 78 )
0160SAUSAGE MACHINELUMANHX-G7***
#32
เครื่องปิ้งไส้กรอก ขนาด 57*32*44.5CM *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 89 )
0161SAUSAGE MACHINELUMANHX-G7***
#32
เครื่องปิ้งไส้กรอก ขนาด 57*32*44.5CM *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 79 )
0162SAUSAGE MACHINELUMANHX-G7***
#32
เครื่องปิ้งไส้กรอก ขนาด 57*32*44.5CM *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 108 )
0163ELECTRIC STOVENONYZ-01,KW-3806H151805-009
#32
เตาแม่เหล็ก+หม้อสุกี้ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ชิ้น
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 123 )
0164ELECTRIC STOVENONYZ-01,KW-3806H151805-010
#32
เตาแม่เหล็ก+หม้อสุกี้ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ชิ้น
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 192 )
0165GAS STOVENON***D951805-003
#32
เตาแก๊ส 2 หัว *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชิ้น
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 382 )
0166GAS STOVEOTTOGS-876***
#32
เตาแก๊สสแตนเลส 2 หัว จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน (มีการรับประกัน)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 662 )
0167TABLETNCJX-11A105***
#32
โต๊ะกินข้าว ขนาด120x70x75cmเก้าอี้38x36x86cm โต๊ะไม้หนา15มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 662 )
0168TABLETNCJX-11A105***
#32
โต๊ะกินข้าว ขนาด120x70x75cmเก้าอี้38x36x86cm โต๊ะไม้หนา15มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 662 )
0169TABLETNCJX-11A105***
#32
โต๊ะกินข้าว ขนาด120x70x75cmเก้าอี้38x36x86cm โต๊ะไม้หนา15มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 633 )
0170TABLETNCJX-12A025***
#32
โต๊ะกินข้าว ขนาด110x70x75cm เก้าอี้38x36x86cm กระจกหนา7มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 633 )
0171TABLETNCJX-12A025***
#32
โต๊ะกินข้าว ขนาด110x70x75cm เก้าอี้38x36x86cm กระจกหนา7มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 633 )
0172TABLETNCJX-12A025***
#32
โต๊ะกินข้าว ขนาด110x70x75cm เก้าอี้38x36x86cm กระจกหนา7มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 188 )
0173COOLERNON***D951805-001
#32
เครื่องกดน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 91 )
0174COOLERNON***D951805-002
#32
เครื่องกดน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 453 )
0175REFRIGERATORHITACHIR64S3 SG***
#32
ตู้เย็น 1 ประตู ความจุ 6.4 คิว สีเขียว *สินค้าใหม่ มีรับประกันจากผู้ผลิต
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 166 )
0176REFRIGERATORHITACHIR64S3 SG***
#32
ตู้เย็น 1 ประตู ความจุ 6.4 คิว สีเขียว *สินค้าใหม่ มีรับประกันจากผู้ผลิต
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 901 )
0177REFRIGERATORHITACHIR64S3 SG***
#32
ตู้เย็น 1 ประตู ความจุ 6.4 คิว สีเขียว *สินค้าใหม่ มีรับประกันจากผู้ผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว