LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 160 )
0001CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 145 )
0002CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 124 )
0003CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 129 )
0004CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 98 )
0005CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 114 )
0006CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 110 )
0007CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 118 )
0008CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 102 )
0009CHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 87 )
0009ACHAIRNON******
#32
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 107 )
0010CHAIRNON***D431812-013
#32
เก้าอี้พับได้ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 127 )
0011CHAIRNON***D431812-015
#32
เก้าอี้ออฟฟิศ จำนวน 2 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0012DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 107 )
0013DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 89 )
0014DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 71 )
0015DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 7 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 85 )
0016DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 113 )
0017DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 103 )
0018DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 87 )
0019DESKNON******
#32
โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว

  ดูทั้งหมด ( 673 )

เครื่องจักร ( 78 )

สินค้าอื่นๆ ( 595 )