LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 77 )
***GOLF CARHITACHIHIC-860Q308985011
#35
รถกอล์ฟ
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 70 )
***GOLF CARSANYOSGC-CR5MDO10-32880
#35
รถกอล์ฟ
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว