LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
***WHEEL LOADERCATERPILLAR980G2SR00549
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 3406-41Z14409
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 103 )
***1989WHEEL LOADERHITACHILX10041E-00135
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 6BD1-558664
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 133 )
***WHEEL LOADERKOMATSU505J01-10673
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 4D94-2-41683
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 65 )
***1984#5684WHEEL LOADERKOMATSU507J01-52678
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 4D94-2-64833
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 60 )
***WHEEL LOADERKOMATSU510510-13487
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 4D1052-59640
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 51 )
***1980#2907WHEEL LOADERKOMATSU510510-14377
#32
รถตักล้อยาง E/NO : 4D1052-101405
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว