• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

ตารางประมูล ( ลานประมูล กม.32 )

ประมูลในประเทศ หมายถึง ลานประมูล ถนนบางนาตราด กม.32 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ

ผู้ประมูลสินค้าได้ไม่ต้องเสียค่าอากรนำเข้า เสียเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาประมูล

ครั้งที่ #212 ประมูลวันที่ 22-25 เมษายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า
20-21 เมษายน 2563 111
TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน
20-25 เมษายน 2563
TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.32
จำนวนรายการสินค้า 356 รายการ
ปรับปรุงเมื่อ ( 09-04-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0298 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0299-0697 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0698-1137 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 1138-1387 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 

รายการของ #212

TAILIFT
FD35
SUMITOMO
8FBR15JTX
MITSUBISHI
FGE25ZT
TOYOTA
02-8FGL20
SUMITOMO
11FL25PAXI2LD
TAILIFT
FD35
TOYOTA
02-8FD25
TOYOTA
42-7FG25
TAILIFT
FG25
MITSUBISHI
FD25T
TOYOTA
02-8FD25
TAILIFT
FD35
SHINKO
8FB25PX
TAILIFT
FD30
TOYOTA
02-6FD40
TAILIFT
FG25
SUMITOMO
11FL25PAXI2LD
TAILIFT
FD25
TAILIFT
FD30
SUMITOMO
13FD30PAXI98D

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
ตัวอย่าง การคำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากลานประมูล กม.32 ( ฝั่งประมูลในประเทศ )
ซื้อรถขุดจากลานประมูล กม.32 มูลค่า 200,000 บาท
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7 % 14,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
214,000
บาท

 
ท่านสามารถค้นหา ดูรายละเอียดสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบเวลาประมาณการ ในการประมูลสินค้าที่ท่านต้องการได้
หมายเหตุ : สินค้าทุกรายการจะทำการประมูลโดยเรียงตาม Lot No. ที่ผู้จัดการประมูลได้จัดไว้

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการประมูลเห็นเหมาะสม

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 356 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 45 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 67 )

สินค้าอื่นๆ ( 289 )