• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 103 )
0097 ENGINEYANMARNFAD8-EC***
เครื่องยนต์ 8.5 แรงม้า
E/NO. NFAD8-EC-042593
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 93 )
0098 ENGINEDAIHATSUEF***
เครื่องยนต์659CC
E/NO. EF-3375868
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 64 )
0099 ENGINEISEKICA520***
เครื่องยนต์
E/NO. CA520-017101
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 50 )
0100 ENGINEISEKIE249***
เครื่องยนต์
E/NO. E249-021126
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0101 ENGINEISEKIE249***
เครื่องยนต์
E/NO. E249-023338
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0102 ENGINEISEKIE255***
เครื่องยนต์
E/NO. E255-028321
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 50 )
0103 ENGINEISEKIE255***
เครื่องยนต์
E/NO. E255-164340
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 81 )
0104 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-693641
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
0105 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-686057
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 63 )
0106 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-430957
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 49 )
0107 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-271123
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 40 )
0108 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-527609
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 70 )
0109 ENGINEKUBOTAZ600***
เครื่องยนต์
E/NO. Z600-443013
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 99 )
0110 ENGINEMITSUBISHIL2E***
เครื่องยนต์ 2 สูบ 635 CC.
E/NO. L2E-21611G8
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 25 )
0111 ENGINETARONO MODEL***
เครื่องยนต์ (นำไปรวมกับ LOT 0112)
E/NO. 9810063
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 161 )
0112 ENGINENO BRAND5K,NO MODEL***
เครื่องยนต์ 2 ตัว
E/NO. 5K-0444499,9810063
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 51 )
0113 ENGINEYANMAR2H66R***
เครื่องยนต์
E/NO. 2H66R-036025
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 36 )
0114 ENGINEISEKIE383***
เครื่องยนต์
E/NO. E383-058878
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 31 )
0115 ENGINEISEKIE383***
เครื่องยนต์
E/NO. E383-008903
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 38 )
0116 ENGINEISEKIE393***
เครื่องยนต์
E/NO. E393-100860
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )