LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 429 )
FT001HYD.EXCAVATORKOMATSUPC200-8KMTPC139E02301080
#35
รถขุด 9127ชม. เก๋ง บูมตรง แทรคเหล็ก บุ้งกี๋ E/NO : 6D107-26502498
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 401 )
FT0022002HYD.EXCAVATORHITACHIZX135US*HCM1SC00J00063945*
#35
รถขุด, เเทรคเหล็ก, บูมตรง, บุ้งกี๋ E/NO : 4BG1-177397
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 272 )
FT0032007HYD.EXCAVATORCATERPILLAR314CCR*CAT0314CCKHB00529*
#35
รถขุด บูมตรง เก๋ง แทรคเหล็ก 500มม. บุ้งกี๋ 0.5ม3 E/NO : 6LK34070
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 389 )
FT004HYD.EXCAVATORCATERPILLAR311CCAT0311CCCLK03868
#35
รถขุด E/NO : 6LK45381
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 400 )
FT005MINI EXCAVATORTAKEUCHITB25859
#35
รถขุดเล็ก E/NO : 3T84HLE-TBS-A6084
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 441 )
FT006WHEEL LOADERKOMATSUWA350-3W040-50025
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 6D108-16783
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 548 )
FT0072011WHEEL LOADERTCMZW310-AS58-06289
#35
รถตักล้อยาง E/NO : OM460LA.E3A/7B4C01-458.990-00-207985
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 440 )
FT008WHEEL LOADERKOMATSU510510-17185
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 4D1052-160950
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 359 )
FT0092002ROUGH TERRAIN CRANEKOBELCORK250-6EZ08-09044
#35
รถเครน#(ถ้าบุคคลธรรมดาซื้อขึ้นบัญชีกรมขนส่งไม่ได้ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อน) E/NO : 6M60-043954 C/NO : EZ08-9044
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 335 )
FT010ROUGH TERRAIN CRANEKOMATSULW80M-110111
#35
รถเครนล้อยาง#(ถ้าบุคคลธรรมดาซื้อขึ้นบัญชีกรมขนส่งไม่ได้ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อน) E/NO : 6D95L-110685 C/NO : L002-10111
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 404 )
FT0111997MOTOR GRADERCATERPILLAR140H2ZK02797
#35
รถเกรด E/NO : 3306-6NC03048
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 322 )
FT012TIRE ROLLERWATANABEWP15WEWP15WE-0954
#35
รถบดล้อยาง E/NO : EC100-103858
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 358 )
FT013BACKHOE LOADERCASE580KJJH 0016366
#35
รถหน้าตักหลังขุด E/NO : 4T-390-X52126014X
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 319 )
FT014BACKHOE LOADERCASE580KJJH0005283
#35
รถหน้าตักหลังขุด E/NO : 4-390-21054632
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 395 )
FT015FARMING TRACTORNEW HOLLANDTS100129878B
#35
รถไถนา E/NO : 450TZPF*884090
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 394 )
FT016FARMING TRACTORFORD7710B527947
#35
รถไถนา E/NO : F724312
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 441 )
FT017FARMING TRACTORFORD6640BD06759
#35
รถไถนา E/NO : NA341310
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 505 )
FT018FARMING TRACTORFORD6610B432995
#35
รถไถนา E/NO : L712657
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 300 )
FT0191997CARGO TRUCKHINOFC3JJKA***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกก่อนวันที่ 6 เมษายน 2560 E/NO : J07C B11308 C/NO : FC3JJK-10409
FOR RE-EXPORT ONLY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 272 )
FT0201996CARGO TRUCKMITSUBISHIFV418P***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกก่อน วันที่ 30 มกราคม 2560 E/NO : 6D22-252859 C/NO : FV418P-A40279
FOR RE-EXPORT ONLY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว