LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 365 )
FT007WHEEL LOADERCATERPILLAR972GCAT0972GV9GW00518
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 3306TA-10Z40683
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 334 )
FT008WHEEL LOADERKOMATSUWA430-665579
#35
รถตักล้อยาง
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 614 )
FT0092011WHEEL LOADERTCMZW310-AS58-06289
#35
รถตักล้อยาง E/NO : OM460LA.E3A/7B4C01-458.990-00-207985
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 402 )
FT010WHEEL LOADERCATERPILLAR950HJ5J01852
#35
รถตักล้อยาง
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 396 )
FT0112006WHEEL LOADERTCMZW220S56-05109
#35
รถตักล้อยาง A/C ขนาดยาง 23.5-25 13576 ชม. E/NO : 6HK1-513079
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 407 )
FT012WHEEL LOADERKOMATSU510510-17185
#35
รถตักล้อยาง E/NO : 4D1052-160950
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว