LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 801 )
0001BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 801 )
0002BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 801 )
0003BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 801 )
0004BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 801 )
0005BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 482 )
0006BASKETINTERFORMBT-8175***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 482 )
0007BASKETINTERFORMBT-8175***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 482 )
0008BASKETINTERFORMBT-8175***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 431 )
0009BASKETINTERFORMBT-8176***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 431 )
0010BASKETINTERFORMBT-8176***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 431 )
0011BASKETINTERFORMBT-8176***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 475 )
0012BASKETINTERFORMBT-9113***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด ฐาน10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 475 )
0013BASKETINTERFORMBT-9113***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด ฐาน10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 475 )
0014BASKETINTERFORMBT-9113***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด ฐาน10 ซม.x สูง10 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 421 )
0015BASKETINTERFORMBT-9114***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด ฐาน10 ซม. สูง10 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 421 )
0016BASKETINTERFORMBT-9114***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด ฐาน10 ซม. สูง10 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 421 )
0017BASKETINTERFORMBT-9114***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด ฐาน10 ซม. สูง10 ซม. จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 411 )
0018BASKETINTERFORMBT-9126***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 411 )
0019BASKETINTERFORMBT-9126***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 411 )
0020BASKETINTERFORMBT-9126***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ชิ้น *สินค้าใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว