LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 356 )
0001BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 356 )
0002BASKETINTERFORMBT-8173***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว จำนวน 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 382 )
0003BASKETINTERFORMBT-8175***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 382 )
0004BASKETINTERFORMBT-8175***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 391 )
0005BASKETINTERFORMBT-8176***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 391 )
0006BASKETINTERFORMBT-8176***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 372 )
0007BASKETINTERFORMBT-9113***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 372 )
0008BASKETINTERFORMBT-9113***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 337 )
0009BASKETINTERFORMBT-9114***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 337 )
0010BASKETINTERFORMBT-9114***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 364 )
0011BASKETINTERFORMBT-9115***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 364 )
0012BASKETINTERFORMBT-9115***
#32
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 342 )
0013BASKETINTERFORMBT-9126***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 342 )
0014BASKETINTERFORMBT-9126***
#32
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 330 )
0015BASKETINTERFORMBT-9755***
#32
ตะกร้าใส่ของ รูปทรงน่ารัก จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 330 )
0016BASKETINTERFORMBT-9755***
#32
ตะกร้าใส่ของ รูปทรงน่ารัก จำนวน 5 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 313 )
0017BASKETINTERFORMBT-9768***
#32
ตะกร้าใส่ของ รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 313 )
0018BASKETINTERFORMBT-9768***
#32
ตะกร้าใส่ของ รูปทรงน่ารัก จำนวน 10 ใบ *สินค้าใหม่
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 385 )
0019BAGINTERFORMFL-1558BK***
#32
กระเป๋าจัดระเบียบ สำหรับเดินทาง จำนวน 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 385 )
0020BAGINTERFORMFL-1558BK***
#32
กระเป๋าจัดระเบียบ สำหรับเดินทาง จำนวน 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว