• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 23 )
0281 BASKETINTERFORMVC-9739PK***
ตะกร้าแขวน สูง 95 ซม. วัสดุทำจากผักตบชวา ตะกร้าขนาด 25xH12cm. จำนวน 5 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 34 )
0282 BASKETINTERFORMVC-9740BK***
ตะกร้าสาน มีหู วัสดุทำจากไผ่ ขนาด W18xD12xH14 ซม. จำนวน 10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 26 )
0283 BASKETINTERFORMVC-9740BL***
ตะกร้าสาน มีหู วัสดุทำจากไผ่ ขนาด W18xD12xH14 ซม. จำนวน 10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 22 )
0284 BASKETINTERFORMVC-9740RD***
ตะกร้าสาน มีหู วัสดุทำจากไผ่ ขนาด W18xD12xH14 ซม. จำนวน 10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 19 )
0285 BASKETINTERFORMVC-9742OR***
ตะกร้าสาน มีหู วัสดุทำจากไผ่ ขนาด W18xD12xH14 ซม. จำนวน 10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 33 )
0286 BASKETNON8059***
ตระกร้าผ้าเหลี่ยม กลาง สีขาวแก้ว จำนวน 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 390
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 33 )
0287 BASKETNON8059***
ตระกร้าผ้าเหลี่ยม กลาง สีขาวแก้ว จำนวน 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 390
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 38 )
0288 BASKETNON8083***
ตระกร้าผ้าทรงเตี้ย ใหญ่ สีขาวแก้ว จำนวน 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 390
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 38 )
0289 BASKETNON8083***
ตระกร้าผ้าทรงเตี้ย ใหญ่ สีขาวแก้ว จำนวน 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 390
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 25 )
0290 BASKETNONJS-5***
ตะกร้าใส่ของอเนกประสงค์ Size:23*15cm. จำนวน 9 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 390
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 19 )
0291 BOXNON***G931911-001
กล่องใส่ของรูปแมว *ยังไม่เคยใช้งาน จำนวน 26 ชิ้น
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 50 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 37 )
0292 MATINTERFORMEV-9485***
พรมเช็ดเท้า ลายแมว วัสดุทำจากขนสัตว์ 100% ขนาด 35 ซม. จำนวน 5 ผืน
C/NO : 350
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0293 MATINTERFORMEV-9487***
พรมเช็ดเท้า ลายเสือ วัสดุทำจากขนสัตว์ 100% ขนาด 35 ซม. จำนวน 5 ผืน
C/NO : 350
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 28 )
0294 MATINTERFORMFL-8142I191911-002
ชุดพรมเช็ดเท้า+ที่ครอบฝาชักโครก 2ชุด ลายดอกไม้ ขนาด40x45ซม.และ75x120ซม *ของใหม่
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 50 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 55 )
0295 BAGINTERFORMEV-9503PK***
ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 51 )
0296 BAGINTERFORMEV-9504BL***
ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0297 BAGINTERFORMEV-9504GN***
ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 10 ชิ้น*ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 44 )
0298 BAGINTERFORMEV-9504PK***
ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
0299 BAGINTERFORMEV-9504RD***
ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 40 )
0300 BAGINTERFORMEV-9504YE***
ปลอกสำหรับใส่แก้วน้ำ จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )