• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 25 )
0621 KITCHENWARE SETNON***I191911-009
กระทะเคลือบแข็ง ขนาด (30 ซม.1 ใบ),(24 ซม. 1 ใบ) *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบ
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 57 )
0622 STOCKPOTMEYER01261(GRAY)***
หม้อสองหู อลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 6.0QT. จำนวน 1 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 399
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 80 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 39 )
0623 STOCKPOTMEYER02265***
หม้อสองหู อลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 8.0QT. จำนวน 1 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 399
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 80 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0624 STOCKPOTMEYER07259(B)***
หม้อสองหู สแตนเลส ขนาด 5.0QT. จำนวน 1 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 499
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 150 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0625 STOCKPOTMEYER07259(B)***
หม้อสองหู สแตนเลส ขนาด 5.0QT. จำนวน 1 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 499
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 150 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 30 )
0626 KITCHENWARE SETMEYER20962-T***
ชุดกระทะ+ตะหลิว 3 ชิ้น จำนวน 1 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 800
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 53 )
0627 KITCHEN TOOLSMEYER******
ตะหลิว สีดำ จำนวน 2 อัน *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 350
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0628 KITCHENWARE SETMEYER02103(A),02107-Pan-Black,01104(B),02106(RED),01105(B)***
กระทะอลูมิเนียมเคลือบด้ามจับสีดำ 20,22,24,26,28 CM. รวม 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 300 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 48 )
0629 KITCHENWARE SETMEYER08108,02103(A),08105(GREEN),08255***
กระทะคละแบบ ขนาด 20,24,30 CM., หม้อ ขนาด 3.0 QT รวม 4 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 59 )
0630 KITCHENWARE SETMEYER01268(BLACK),01261(ORANGE),02107-Pot***
หม้อสองหู อลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 28 CM., 6.0,10.0 QT รวม 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 62 )
0631 KITCHENWARE SETMEYER07103-Brown,07108,08265,07259(A)***
กระทะแสตนเลส ขนาด 20,30 CM., หม้อสองหู 5.0,8.0 QT รวม 4 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 25 )
0632 SOCKSNON***I211911-010
ถุงเท้า 5 คู่/ชุด สำหรับ size 35-39 (พร้อมถุงหมีบราวน์) *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 20 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 46 )
0633 SOCKSNON***I211911-011
ถุงเท้า 5 คู่/ชุด สำหรับ size 35-39 (พร้อมถุงหมีบราวน์) *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 20 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 92 )
0634 M TANK TOPUNDER ARMOUR888284807276***
เสื้อกีฬาผู้ชายแขนกุด สีแดง ไซส์SM *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 630
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 92 )
0635 M TANK TOPUNDER ARMOUR888284807276***
เสื้อกีฬาผู้ชายแขนกุด สีแดง ไซส์SM *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 630
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 68 )
0636 M TANK TOPUNDER ARMOUR888284807337***
เสื้อกีฬาผู้ชายแขนกุด สีดำ ไซส์SM *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 630
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 84 )
0637 M TANK TOPUNDER ARMOUR888284807351***
เสื้อกีฬาผู้ชายแขนกุด สีดำ ไซส์LG *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 595
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 41 )
0638 M TANK TOPUNDER ARMOUR888284807399***
เสื้อแขนกุดผู้ชาย สีเทา ไซส์SM *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 630
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 69 )
0639 M TANK TOPUNDER ARMOUR888284807412***
เสื้อกีฬาผู้ชายแขนกุด สีเทา ไซส์LG *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 630
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 180 )
0640 M TANK TOPUNDER ARMOUR888376040505***
เสื้อกีฬาผู้ชายแขนกุด คอวี สีดำไซส์ LG *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 745
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )