• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 29 )
0081 HAND TOOLNONVC3266LD951911-003
เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า พร้อมหน้าจอ LCD *ยังไม่เคยใช้งาน 2 เครื่อง
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 20 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 31 )
0082 CARRIERNONJ1840I221911-006
รถลาก ขนาด 500 กิโล 1235 x 615 x 1035 มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 5300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,800 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 44 )
0083 CARRIERNONJ1840I221911-005
รถลาก ขนาด 500 กิโล 1235 x 615 x 1035 มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 5300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,800 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 48 )
0084 CARRIERNONJ1840I221911-004
รถลาก ขนาด 500 กิโล 1235 x 615 x 1035 มม. *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 5300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,800 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 17 )
0085 CARRIERNONJ2145I221911-026
รถลาก รับน้ำหนักได้ 250 กิโล ขนาด 93x50.50x51/89.50cm. *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,300 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 25 )
0086 CARRIERNONJ2145I221911-025
รถลาก รับน้ำหนักได้ 250 กิโล ขนาด 93x50.50x51/89.50cm. *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,300 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 28 )
0087 CARRIERNONJ2145I221911-027
รถลาก รับน้ำหนักได้ 250 กิโล ขนาด 93x50.50x51/89.50cm. *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3300
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,300 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 19 )
0088 TROLLEYJSSRPMT-103BKI221911-014
รถเข็น 3 ชั้น สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 3 )
0089 TROLLEYJSSRPMT-103BKI221911-013
รถเข็น 3 ชั้น สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 3 )
0090 TROLLEYJSSRPMT-103BKI221911-015
รถเข็น 3 ชั้น สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 3 )
0091 TROLLEYJSSRPMT-103RDI221911-016
รถเข็น 3 ชั้น สีแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 3 )
0092 TROLLEYJSSRPMT-103RDI221911-018
รถเข็น 3 ชั้น สีแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 2 )
0093 TROLLEYJSSRPMT-103RDI221911-017
รถเข็น 3 ชั้น สีแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 3400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 2,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 3 )
0094 TROLLEYJSSRPMT-114BKI221911-022
รถเข็น 1 ลิ้นชักบน 2 ชั้น สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 4500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 2 )
0095 TROLLEYJSSRPMT-114BKI221911-024
รถเข็น 1 ลิ้นชักบน 2 ชั้น สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 4500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 2 )
0096 TROLLEYJSSRPMT-114BKI221911-023
รถเข็น 1 ลิ้นชักบน 2 ชั้น สีดำ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 4500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 2 )
0097 TROLLEYJSSRPMT-114RDI221911-020
รถเข็น 1 ลิ้นชักบน 2 ชั้น สีแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 4500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 3 )
0098 TROLLEYJSSRPMT-114RDI221911-019
รถเข็น 1 ลิ้นชักบน 2 ชั้น สีแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 4500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 2 )
0099 TROLLEYJSSRPMT-114RDI221911-021
รถเข็น 1 ลิ้นชักบน 2 ชั้น สีแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 4500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 7 )
0100 TROLLEYTANKSTORMTQ112I221911-010
รถเข็นแม่บ้าน3ชั้น ขนาด661x360x736mm *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1900
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 1,400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )