• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 23 )
0150 WINCHJSSR4000LBI221911-078
วิ๊นซ์ 1.8 ตัน 12V/24, 1.5HP *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 5500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,900 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 22 )
0151 WINCHJSSR4000LBI221911-079
วิ๊นซ์ 1.8 ตัน 12V/24, 1.5HP *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 5500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,900 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 16 )
0152 WINCHJSSR4000LBI221911-080
วิ๊นซ์ 1.8 ตัน 12V/24, 1.5HP *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 5500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 3,900 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 36 )
0153 WINCHTKKMP-300H143162
วิ๊นซ์
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 600 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )