• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 106 )
0232 GOLF CAREVOLUTIONDEL2022D202088453
รถกอล์ฟ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 คัน
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 170,000 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 102 )
0233 GOLF CAREVOLUTIONDEL2023DUB202088434
รถกอล์ฟ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 คัน
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200,000 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0234 GOLF CAREVOLUTIONDEL3022G2Z202088403
รถกอล์ฟ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 คัน
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 150,000 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )