• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 35 )
0376 KITCHENWARE SETNON***I191911-006
กระทะเคลือบแข็ง ขนาด (30 ซม.1 ใบ),(24 ซม. 1 ใบ) *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบ
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 25 )
0377 KITCHENWARE SETNON***I191911-007
กระทะเคลือบแข็ง ขนาด (30 ซม.1 ใบ),(24 ซม. 1 ใบ) *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบ
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 65 )
0384 KITCHENWARE SETMEYER02103(A),02107-Pan-Black,01104(B),02106(RED),01105(B)***
กระทะอลูมิเนียมเคลือบด้ามจับสีดำ 20,22,24,26,28 CM. รวม 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 300 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 55 )
0385 KITCHENWARE SETMEYER08108,02103(A),08105(GREEN),08255***
กระทะคละแบบ ขนาด 20,24,30 CM., หม้อ ขนาด 3.0 QT รวม 4 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 77 )
0386 KITCHENWARE SETMEYER01268(BLACK),01261(ORANGE),02107-Pot***
หม้อสองหู อลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 28 CM., 6.0,10.0 QT รวม 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 69 )
0387 KITCHENWARE SETMEYER07103-Brown,07108,08265,07259(A)***
กระทะแสตนเลส ขนาด 20,30 CM., หม้อสองหู 5.0,8.0 QT รวม 4 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 26 )
0620 KITCHENWARE SETNON***I191911-008
กระทะเคลือบแข็ง ขนาด (30 ซม.1 ใบ),(24 ซม. 1 ใบ) *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบ
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 27 )
0621 KITCHENWARE SETNON***I191911-009
กระทะเคลือบแข็ง ขนาด (30 ซม.1 ใบ),(24 ซม. 1 ใบ) *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ใบ
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 38 )
0626 KITCHENWARE SETMEYER20962-T***
ชุดกระทะ+ตะหลิว 3 ชิ้น จำนวน 1 ชุด *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 800
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 65 )
0628 KITCHENWARE SETMEYER02103(A),02107-Pan-Black,01104(B),02106(RED),01105(B)***
กระทะอลูมิเนียมเคลือบด้ามจับสีดำ 20,22,24,26,28 CM. รวม 5 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1500
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 300 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 55 )
0629 KITCHENWARE SETMEYER08108,02103(A),08105(GREEN),08255***
กระทะคละแบบ ขนาด 20,24,30 CM., หม้อ ขนาด 3.0 QT รวม 4 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 77 )
0630 KITCHENWARE SETMEYER01268(BLACK),01261(ORANGE),02107-Pot***
หม้อสองหู อลูมิเนียมเคลือบ ขนาด 28 CM., 6.0,10.0 QT รวม 3 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 200 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 69 )
0631 KITCHENWARE SETMEYER07103-Brown,07108,08265,07259(A)***
กระทะแสตนเลส ขนาด 20,30 CM., หม้อสองหู 5.0,8.0 QT รวม 4 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 1990
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 400 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )