• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

ตารางประมูล ( ลานประมูล กม.32 )

ประมูลในประเทศ หมายถึง ลานประมูล ถนนบางนาตราด กม.32 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพ

ผู้ประมูลสินค้าได้ไม่ต้องเสียค่าอากรนำเข้า เสียเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาประมูล

ครั้งที่ #214 ประมูลวันที่ 17-20 มิถุนายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า
15-16 มิถุนายน 2563 111
TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน
15-20 มิถุนายน 2563
TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.32
จำนวนรายการสินค้า 310 รายการ
ปรับปรุงเมื่อ ( 02-06-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
ประมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0401 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0402-0757 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 19 มิถุนายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0758-1023 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 20 มิถุนายน 2563   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 1024-1196 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 

รายการของ #214

TAILIFT
FD35
MITSUI
HL8
SUMITOMO
SH35J
HITACHI
EX30
TAILIFT
FG30
MITSUBISHI
FGE25ZT
TOKYU
ZT130
TCM
808A
TOYOTA
3SG10
TAILIFT
FD30

ข้อมูลเพิ่มเติม

 
ตัวอย่าง การคำนวณค่าใช้จ่าย เพื่อชำระค่าสินค้าที่ซื้อจากลานประมูล กม.32 ( ฝั่งประมูลในประเทศ )
ซื้อรถขุดจากลานประมูล กม.32 มูลค่า 200,000 บาท
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตรา 7 % 14,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
214,000
บาท

 
ท่านสามารถค้นหา ดูรายละเอียดสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบเวลาประมาณการ ในการประมูลสินค้าที่ท่านต้องการได้
หมายเหตุ : สินค้าทุกรายการจะทำการประมูลโดยเรียงตาม Lot No. ที่ผู้จัดการประมูลได้จัดไว้

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการประมูลเห็นเหมาะสม

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 310 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 65 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 51 )

สินค้าอื่นๆ ( 259 )