• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 354 )
0091 PUMPISEKICA520,E383012732,032784
ปั๊ม 2 ลูก
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 281 )
0092 PUMPNO BRAND***Z489-684995,016835,003808
ปั๊ม 3 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 333 )
0093 PUMPISEKIE393083574,135538
ปั๊ม 2 ลูก
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 747 )
0094 PUMPKUBOTAZB400C-3ZB400-(969580,806665)
ปั๊ม 2 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 279 )
0095 PUMPYANMAR3TNA72-U2C,2H66RA5096,2H66R-041490
ปั๊ม 2 ลูก
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 378 )
0096 PUMPYANMARL4054019-00006
ปั๊ม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 325 )
0097 ENGINEYANMARNFAD8-EC***
เครื่องยนต์ 8.5 แรงม้า
E/NO. NFAD8-EC-042593
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 285 )
0098 ENGINEDAIHATSUEF***
เครื่องยนต์659CC
E/NO. EF-3375868
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 293 )
0099 ENGINEISEKICA520***
เครื่องยนต์
E/NO. CA520-017101
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 132 )
0100 ENGINEISEKIE249***
เครื่องยนต์
E/NO. E249-021126
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 257 )
0101 ENGINEISEKIE249***
เครื่องยนต์
E/NO. E249-023338
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 218 )
0102 ENGINEISEKIE255***
เครื่องยนต์
E/NO. E255-028321
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 290 )
0103 ENGINEISEKIE255***
เครื่องยนต์
E/NO. E255-164340
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 359 )
0104 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-693641
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 119 )
0105 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-686057
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 280 )
0106 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-430957
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 225 )
0107 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-271123
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 160 )
0108 ENGINEKUBOTAZ482***
เครื่องยนต์
E/NO. Z482-527609
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 413 )
0109 ENGINEKUBOTAZ600***
เครื่องยนต์
E/NO. Z600-443013
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 316 )
0110 ENGINEMITSUBISHIL2E***
เครื่องยนต์ 2 สูบ 635 CC.
E/NO. L2E-21611G8
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )