• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 143 )
0477 AIR DRYERMARUMASUMBF-381090042
เครื่องเป่า
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 205 )
0478 AIR COMPRESSORNO BRAND***003,54119-00030,V2140115,54119-00032,NP43003079040236,54119-
เครื่องปั๊มลม 7 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 175 )
0479 AIR COMPRESSORNO BRAND***05013964,HA00230,QA19301,KF395749,39901
เครื่องปั๊มลม 5 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 197 )
0480 AIR COMPRESSORNO BRAND***65019-01(248,249),810411,163207KB,9545947,37790
เครื่องปั๊มลม 6 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 194 )
0481 AIR COMPRESSORNO BRAND***CD085F,640710,0D865437,27886,CB053
เครื่องปั๊มลม 5 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 262 )
0482 AIR COMPRESSORNO BRAND***282532
เครื่องปั๊มลม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 243 )
0483 AIR COMPRESSORNO BRAND***,SP106-22T42L0175,900191,002591,58519-00665,QA080557,4689,35100220,
เครื่องปั๊มลม 7 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 177 )
0484 AIR COMPRESSORNO BRAND***31000990B,Y19165
เครื่องปั๊มลม 2 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 248 )
0485 AIR COMPRESSORNO BRAND***55619-00273
เครื่องปั๊มลม 1 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 85 )
0485A PACKING MACHINEKVERNELANDUN7556930620
เครื่องบรรจุหีบห่อ (นำไปประมูลต่อจาก LOT 0684)
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 139 )
0486 AIR COMPRESSORNO BRAND***57419-00088
เครื่องปั๊มลม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 184 )
0487 AIR COMPRESSORTOSHIBAGP6-37T6500087
เครื่องปั๊มลม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 336 )
0488 AIR COMPRESSORTOSHIBASP106-37T665015796
เครื่องปั๊มลม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 476 )
0489 AIR COMPRESSORIWATASP22NBAC017
เครื่องปั๊มลม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 112 )
0490 AIR COMPRESSORMEIJINM-235412686
เครื่องปั๊มลม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 237 )
0491 AIR COMPRESSORJSSRJ500E572
เครื่องปั๊มลม 500 ลิตร 380V/50HZ มอเตอร์ทองแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 140 )
0492 AIR COMPRESSORJSSRJ500E573
เครื่องปั๊มลม 500 ลิตร 380V/50HZ มอเตอร์ทองแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 140 )
0493 AIR COMPRESSORJSSRJ500E574
เครื่องปั๊มลม 500 ลิตร 380V/50HZ มอเตอร์ทองแดง *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 217 )
0494 AIR COMPRESSORAIRMANPDR22S0000124
เครื่องปั๊มลม เครื่องยนต์ YANMAR 1สูบ
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 189 )
0495 AIR COMPRESSORAIRMANPDR50S18-3020081
video
เครื่องปั๊มลม เครื่องยนต์ KUBOTA 3สูบ
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )