• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 105 )
1856 BINDER MACHINEYANMARYB3085369
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 147 )
1857 BINDER MACHINENO BRAND***10126,18517,527363
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 3 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 70 )
1858 BINDER MACHINENO BRAND***11645,500496
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 146 )
1859 BINDER MACHINENO BRAND***505520,521525,503807,520353,11883,553089,528919,KB253-19136,
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 16 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 155 )
1860 BINDER MACHINENO BRAND***507304,536418,503204,12749
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 4 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 121 )
1861 BINDER MACHINENO BRAND***520795,33609,41717-00164,523017
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 4 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 91 )
1862 BINDER MACHINENO BRAND***53004,518865,916540
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 3 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 112 )
1863 BINDER MACHINENO BRAND***,BZ60255619-00(263-267),55619-00(251,252,259,260),953444
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 10 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
1864 BINDER MACHINEYANMAR***825667,103642
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )