• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 99 )
1770 CARRIERKUBOTAHH450501627
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 202 )
1771 CARRIERKUBOTARY-601D166007
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 127 )
1772 CARRIERKUBOTAZH450514715
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 92 )
1773 CARRIERNO BRANDXG250,PK50K,X200007462,310640,000849
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 3 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 50 )
1774 CARRIERNO BRANDHP250,BFP303,X200NA1-1201259,00519-00088,000103
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 3 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 72 )
1775 CARRIERNO BRANDHM400,BFP40100583C,7505430
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 260 )
1777 CARRIERNO BRANDNO MODEL,X4041019-00822,1001016
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 144 )
1778 CARRIERYANMARPK50,PK50810588,012597
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 339 )
1779 CARRIERYANMARMCG90,CG3911481,013933
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 371 )
1780 CARRIERNO BRANDNO MODEL,HM550D41019-00820,001578
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 122 )
1781 CARRIERNO BRANDBFP402,SC-107513617,41019-00819
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 2 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 59 )
1782 CARRIERYANMARMCG1201010247
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 106 )
1783 CARRIERYANMARPK-X7350446
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 99 )
1784 CARRIERNO BRANDHP250,MH50,RH500,HM550D,HMG450,GC-530NA1-1006691,10079,509205,001715,103815,8413280
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 6 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 88 )
1785 CARRIERNO BRANDGED13P-2,NO MODEL,GS170-2GHL-1144082,54219-00459,997096
รถบรรทุกตีนตะขาบแบบเดินตาม 3 คัน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )