• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 342 )
1377 GRASS CUTTERHUSQVARNA***54119-00104
เครื่องตัดหญ้า
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 214 )
1700 GRASS CUTTERNO BRAND***,STR-L300A55619-00(275,277),55619-00256,55619-00(253-255,257,258)
เครื่องตัดหญ้า 1 กอง
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 143 )
1701 GRASS CUTTERNO BRAND***,AZ600A928,58519-00754,58519-00753
เครื่องตัดหญ้า 3 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 139 )
1702 GRASS CUTTERNO BRAND***144041,004236
เครื่องตัดหญ้า 2 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 130 )
1702A GRASS CUTTERKUBOTAGC-S40041017-00975,41836
เครื่องตัดหญ้า 2 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 118 )
1703 GRASS CUTTERNO BRAND***6000303,KZAS-1000927,005146,001048,KZAK-1000713,KZAS-1002014
เครื่องตัดหญ้า 1 กอง
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 100 )
1703A GRASS CUTTERNO BRAND***65019-01(096-115,123-132,173-192,207-216)
เครื่องตัดหญ้า 1 กอง
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 71 )
1704 GRASS CUTTERNO BRAND***65019-01(251-280,294-303,309-328)
เครื่องตัดหญ้า1 กอง
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 136 )
1705 GRASS CUTTERKUBOTAAZ7010591
เครื่องตัดหญ้า
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 75 )
1706 GRASS CUTTERKYOUEILM-501106
เครื่องตัดหญ้า
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 100 )
1707 GRASS CUTTERMAKITAMLM16013385
เครื่องตัดหญ้า
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 165 )
1708 GRASS CUTTERORECWM604419700
เครื่องตัดหญ้า
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 125 )
1709 GRASS CUTTERNO BRAND***0911895114,10342AQ0729,1410000683,1503000209
เครื่องตัดหญ้า 4 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 87 )
1710 GRASS CUTTERNO BRAND***141438577,58917-00(324-327)
เครื่องตัดหญ้า4 ตัว,เครื่องตัด1ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )