• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 266 )
0091 PUMPISEKICA520,E383012732,032784
ปั๊ม 2 ลูก
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 196 )
0092 PUMPNO BRAND***Z489-684995,016835,003808
ปั๊ม 3 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 245 )
0093 PUMPISEKIE393083574,135538
ปั๊ม 2 ลูก
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 511 )
0094 PUMPKUBOTAZB400C-3ZB400-(969580,806665)
ปั๊ม 2 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 191 )
0095 PUMPYANMAR3TNA72-U2C,2H66RA5096,2H66R-041490
ปั๊ม 2 ลูก
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 237 )
0096 PUMPYANMARL4054019-00006
ปั๊ม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 155 )
1729 PUMPNO BRANDKF524,***228142,0110556,0110486,99555,411360
ปั๊ม 5 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 102 )
1730 PUMPMITSUBISHIG510L55619-00728
ปั๊ม (นำไปรวมกับ LOT 1764)
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 189 )
1731 PUMPNO BRANDG3L-6,***071640,1245635,1000279,62019-00(287,294),99511,22984686
ปั๊ม 7 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 231 )
1732 PUMPNO BRAND***41019-00(552-558),41019-00(815-818)
ปั๊ม 1 กอง
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 140 )
1734 PUMPNO BRAND***65019-01088,65019-01(082-087)
ปั๊ม 7 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 160 )
1735 PUMPNO BRAND***811023,267066,004463,76377,477264,006873
ปั๊ม 6 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 103 )
1736 PUMPROBINEY15-2BB108817
ปั๊ม (นำไปรวมกับ LOT 0685)
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 109 )
1737 PUMPNO BRAND***,P50221737,443410,1640
ปั๊ม 3 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 212 )
1738 PUMPTOMOSADATS-5YR13
ปั๊ม
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 210 )
1739 PUMPNO BRAND***29496,37778,49307,150233,170881,101740,517317
ปั๊ม 7 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 168 )
1740 PUMPYANMARNT65K,GA160SNS808221,59597
ปั๊ม 2 ตัว
EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )