• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 130 )
0920 BOOMCATERPILLARCAT320D/320DLEMU6971
ชุดบูม อาร์มยาว 50ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 136 )
0921 BOOMKOBELCOSK200-8/SK210-8EUM6980
ชุดบูม อาร์มยาว 50ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 172 )
0922 BOOMKOMATSUPC200-7-8/PC210-7-8EMU6969
ชุดบูม อาร์มยาว 50 ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 82 )
0923 BOOMKOMATSUPC200-7-8/PC210-7-8EMU6981
ชุดบูม อาร์มยาว 50 ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 121 )
0924 BOOMHITACHIEX120-3/-5EMU6979
ชุดบูม อาร์มยาว 40ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 139 )
0925 BOOMHITACHIZX120-3-5EMU6978
ชุดบูม อาร์มยาว 40ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 93 )
0926 BOOMKOBELCOSK120-3EMU6968
ชุดบูม อาร์มยาว 40ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 150 )
0927 BOOMKOMATSUPC120-6/PC120-8EMU6967
ชุดบูม อาร์มยาว 40 ฟุต สำหรับรถขุด ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )