• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 67 )
0842 BUCKETNO BRAND***14419-00039,14419-00038
บุ้งกี๋ สำหรับรถขุด 2 ลูก
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 108 )
0843 BUCKETNO BRAND***14419-00037,54218-01497
บุ้งกี๋ สำหรับรถขุด 2 ลูก
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0844 BUCKETNO BRAND***00519-00(089,091)
บุ้งกี๋ 2 ลูก
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 221 )
0845 BUCKETNO BRAND***54119-00(025,066)
บุ้งกี๋ 2 ตัว
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 74 )
0846 BUCKETNO BRANDRECBK12-8,BK12-9
บุ้งกี๋ 2 ตัว
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 116 )
0847 BUCKETNO BRAND***58419-00(281-283)
บุ้งกี๋ 3 ตัว
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 107 )
0848 BUCKETNO BRAND***58419-00(284-288)
บุ้งกี๋ 5 ตัว
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
0849 BUCKETNO BRAND***54219-00018
บุ้งกี๋
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 104 )
0850 BUCKETKDPC30-600MM20190928001
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 90 )
0851 BUCKETKDPC30-600MM20190928002
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 91 )
0852 BUCKETKDPC40-300MM201905300001
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 43 )
0853 BUCKETKDPC40-300MM201905300002
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 98 )
0854 BUCKETKDPC40-300MM201905300003
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 78 )
0855 BUCKETKDPC40-400MM20190530A001
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0856 BUCKETKDPC40-400MM20190530A002
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก35มิล หูกว้าง145มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 47 )
0857 BUCKETKDPC60-300MM20190530001
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก50มิล หูกว้าง 200 มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 65 )
0858 BUCKETKDPC60-300MM20190530002
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก50มิล หูกว้าง 200 มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
0859 BUCKETKDPC60-300MM20190530003
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก50มิล หูกว้าง 200 มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 85 )
0860 BUCKETKDPC60-300MM20190530004
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก50มิล หูกว้าง 200 มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 36 )
0861 BUCKETKDPC60-400MM20190530A001
บุ้งกี๋สำหรับรถขุด สลัก50มิล หูกว้าง 200 มิล *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )