• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 53 )
0538A LIGHTING TOWERYANMARLB104BGB12274
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ YANMAR GASOLINE 1สูบ โคมไฟ 1ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 47 )
0538B LIGHTING TOWERYANMARLB104BGB12275
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ YANMAR GASOLINE 1สูบ โคมไฟ 1ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 123 )
0539 LIGHTING TOWERA1 ROADLINESCS2006FL11223361000160
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 103 )
0540 LIGHTING TOWERALLIGHTML4K-96JETRAMLTBLU07993
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ PERKINS DEISEL 3สูบ ไฟ 4ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 55 )
0541 LIGHTING TOWERALLIGHTML4K-96JETRAMLTBLU08001
video
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ PERKINS DEISEL 3สูบ ไฟ 4ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0542 LIGHTING TOWERALLIGHTMS7.5K96JETRAMLTCLU089
video
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ PERKINS DEISEL 3สูบ ไฟ 5ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 64 )
0543 LIGHTING TOWERALLIGHTMS9K-10U6609
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ 9000W เสาสูง 10 เมตร เครื่องยนต์ PERKINS DEISEL 4สูบ
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 60 )
0544 LIGHTING TOWERJLG6308AN1047923
video
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ KUBOTA D1403 DEISEL 3สูบ ไฟ 4ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 75 )
0545 LIGHTING TOWERJLG6308AN6T9T26R0560RWC067
video
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ KUBOTA D1403 DEISEL 3สูบ ไฟ 4ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 133 )
0546 LIGHTING TOWERJLGLT6308ANSII6JPLJLG1AP000070
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ KUBOTA D1403 DEISEL 3สูบ ไฟ 4ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0547 LIGHTING TOWERNO BRAND***5316637,530152
สปอร์ตไลท์เคลื่อนที่ 2 ตัว
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 116 )
0548 LIGHTING TOWERPROMACGREENLITE2400DCHG13070630
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ HATZ DEISEL 1สูบ ไฟ 48ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 221 )
0549 LIGHTING TOWERPROMACGREENLITE2400DCHG13080653
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ HATZ DEISEL 1สูบ ไฟ 48ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 193 )
0550 LIGHTING TOWERSHINDAIWASLH440EG000184
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่องยนต์ YANMAR GASOLINE 1สูบ โคมไฟ 4ดวง
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )