• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 153 )
0718 PLATE COMPACTORDYNAPACLH70070031572
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 68 )
0718A PLATE COMPACTORDYNAPAC***35007309,73208134816,6695499,5931755
เครื่องตบดิน 4 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 140 )
0719 PLATE COMPACTORMIKASAMVC-50GM5671
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 116 )
0720 PLATE COMPACTORMIKASAMVC-52HV4471
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 123 )
0721 PLATE COMPACTORMIKASAMVH-303DSE2068
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 153 )
0722 PLATE COMPACTORMIKASAMVH-306DSC16538
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 49 )
0723 PLATE COMPACTORNO BRAND***,MVH-306DS32119-00108,S5761
เครื่องตบดิน 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 64 )
0724 PLATE COMPACTORNO BRAND***35007776,U6697,U7107
เครื่องตบดิน 3 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 71 )
0726 PLATE COMPACTORNO BRAND***6079293,6694096,6695485
เครื่องตบดิน 3 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 77 )
0727 PLATE COMPACTORNO BRAND***U7118,U7179,V7811,10260147,6695502,6695534
เครื่องตบดิน 6 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 54 )
0728 PLATE COMPACTORNO BRAND***W8394,6079277,6533398
เครื่องตบดิน 3 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 106 )
0729 PLATE COMPACTORNO BRAND***W8395,6713723
เครื่องตบดิน 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 102 )
0730 PLATE COMPACTORNO BRANDMVC-75FM1812
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 83 )
0732 PLATE COMPACTORWACKER***1121262
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 92 )
0733 PLATE COMPACTORWACKER***6078927,6694106,6079317,669S468,6071479
เครื่องตบดิน 5 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 112 )
0734 PLATE COMPACTORWACKER***6713727,6069343,6695536,5611178
เครื่องตบดิน 4 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 69 )
0735 PLATE COMPACTORWACKERDPU655510412043
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 94 )
0736 PLATE COMPACTORWACKERVPH706528223
เครื่องตบดิน
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )