• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0352 GENERATORNO BRAND***08219-00208
เครื่องทำความเย็นติดตู้คอนเทนเนอร์
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 93 )
0559 GENERATORDENYO***59719-00169,2771956,2886866
เครื่องปั่นไฟ 3 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 112 )
0560 GENERATORNO BRAND***,EU24I001015,101520,EZGE-1000102
เครื่องปั่นไฟ 3 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 117 )
0561 GENERATORNO BRAND***,EG550C1059516,307828,00519-00087,1118246
เครื่องปั่นไฟ 4 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 93 )
0562 GENERATORNO BRAND***41717-00(166,167)
เครื่องปั่นไฟ 2 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 97 )
0563 GENERATORNO BRAND***5390743,2182074,6305035
เครื่องปั่นไฟ 3 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 151 )
0564 GENERATORNO BRAND***54019-00(001,007),5384597
เครื่องปั่นไฟ 3 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 175 )
0565 GENERATORNO BRAND***55619-00(261,262)
เครื่องปั่นไฟ 2 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 137 )
0566 GENERATORNO BRAND***C10802,B3939
เครื่องปั่นไฟ 2 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 179 )
0567 GENERATORMITSUBISHIFD250508155
เครื่องปั่นไฟ 2KVA.
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 285 )
0568 GENERATORYAMAHA***,EF2006S55218-00(046-056,059,069),55219-00025
เครื่องปั่นไฟ 1 ตัว, สายรัด 1 กอง
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 125 )
0569 GENERATORNO BRANDYDG200S,***10923,3393,65719-00003,A06055,900420,0233,02381
เครื่องปั่นไฟ 7 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 147 )
0570 GENERATORROBINGSX3000RX63418-00191
เครื่องปั่นไฟ
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 233 )
0571 GENERATORCROMMELINS***B5104,B10170,C11207,B9146,A4020
เครื่องปั่นไฟ 5 ตัว 6-8KVA.,5KVA,8KVA.
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 136 )
0572 GENERATORPOWERLITEPR54-H/S750503
เครื่องปั่นไฟ5KVA
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 105 )
0573 GENERATORNO BRANDYDG500SS-6E,YSG2400A,EF2800ISE,HP2800SSSS0811,32119-00106,32119-00087,32119-00(100,101),32119-00099
เครื่องปั่นไฟ 6 ตัว
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 145 )
0574 GENERATORCROMMELINSRG43001S2415489
เครื่องปั่นไฟ
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 235 )
0575 GENERATOREIKO GIKENEU-6NS01976
video
เครื่องปั่นไฟ 6KVA 2สูบ
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 263 )
0576 GENERATOREIKO GIKENEU-Y6NS02172
video
เครื่องปั่นไฟ 6KVA 3สูบ
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 383 )
0577 GENERATORYANMARF6CF6C-91573
เครื่องปั่นไฟ
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )