• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 62 )
0660 HOISTELEPHANT6F12435
รอก (นำไปรวมกับ LOT 0661)
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 84 )
0661 HOISTELEPHANTFA,6F00061,12435
รอก 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 46 )
0662 HOISTELEPHANTFA2914
รอก (นำไปรวมกับ LOT 0663)
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 97 )
0663 HOISTNO BRANDFS-EH,FA2602485,2914
รอก 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 57 )
0664 HOISTHITACHI1BHPS3470129
รอก (นำไปรวมกับ LOT 0666)
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 122 )
0665 HOISTKAMIUCHIFMT-1AT9519305
รอก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 142 )
0666 HOISTNO BRANDEC-3S,1BHPS8606707,3470129
รอก 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 76 )
0667 HOISTNO BRAND***65719-00(004-006),91D0703012
รอก 7 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 234 )
0668 HOISTNO BRAND***A16030164,ES3B-748,MS3E-781
รอก 3 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 75 )
0669 HOISTNO BRAND***D25032W,G600490027,K400961074,1SH0743009,46157,00053571,0403
รอก 8 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 67 )
0670 HOISTNO BRAND***MAS-6304,MS3F-173
รอก 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 119 )
0672 HOISTMEIDEN***,GLL028H-H06HD83810,N43327,S0F7092B01
รอก 1 ตัว, เครื่องตัด 2 ตัว
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )