• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 286 )
1478 FARMING TRACTORISEKITX1000TX1000F-001255
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. KE55-11059
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 256 )
1479 FARMING TRACTORISEKITX1000TX1000-100183
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
E/NO. KE55-3059
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 207 )
1480 FARMING TRACTORKUBOTAB-10B5001-73135
รถไถนาพร้อมเครื่องหว่านปุ๋ย
E/NO. Z500-1-677613
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 208 )
1481 FARMING TRACTORKUBOTAB5000B5000-020894
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. Z500-014221
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 303 )
1482 FARMING TRACTORKUBOTAB5000B5000-15171
video
รถไถนาพร้อมตัวหว่านปุ๋ย
E/NO. Z500-006517
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 184 )
1483 FARMING TRACTORKUBOTAB6000B6000-50537
รถไถนาพร้อมโรตารี๋
E/NO. ZL600-044767
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 133 )
1484 FARMING TRACTORKUBOTAB6000B6000-52230
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. ZL600-047051
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 196 )
1485 FARMING TRACTORKUBOTAB6000B6000-60857
รถไถนาพร้อมโรตารี๋
E/NO. ZL600-057468
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 244 )
1486 FARMING TRACTORKUBOTAB6000EB6000E-11263
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. ZL600-027134
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 260 )
1487 FARMING TRACTORKUBOTAB6001B6001-13797
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. D650-4301
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 302 )
1488 FARMING TRACTORKUBOTAB6001B6001-14836
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. D650-006421
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 142 )
1489 FARMING TRACTORKUBOTAB6001EB6001E-10088
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. D650-5051
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 185 )
1490 FARMING TRACTORKUBOTAB7000B7000-20145
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. Z650-011250
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 161 )
1491 FARMING TRACTORKUBOTAB7000B7000-20423
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. Z650-011443
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 234 )
1492 FARMING TRACTORKUBOTAB7000B7000-38650
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. Z650-033726
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 119 )
1493 FARMING TRACTORKUBOTAB7000EB7000E-013538
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. Z650-038416
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 172 )
1494 FARMING TRACTORKUBOTAB7001B7001E-11796
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. D750-13060
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 543 )
1495 FARMING TRACTORKUBOTAB7001B7001-43381
รถไถนา (ไม่มีโรตารี่)
E/NO. D750-033769
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 211 )
1496 FARMING TRACTORKUBOTAB7001B7001-51848
รถไถนา (ไม่มีโรตารี่)
E/NO. D750-043218
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 155 )
1497 FARMING TRACTORKUBOTAB7001EB7001E-11118
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่
E/NO. D750-8858
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
(สินค้าจะต้องดำเนินการเสียภาษี/ส่งออกก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562)
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )