• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 560 )
2045 WHEEL LOADERKOMATSUWA470-3KMTWA042T63K20146
รถตักล้อยาง
E/NO. 6D125-98583
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 616 )
20462006 WHEEL LOADERKOMATSUWA380-6WA095-65159
รถตักล้อยาง 16,852ชม. เก๋ง ขนาดบุ้งกี๋ 3.1 คิว
E/NO. 6D107-26523765
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 452 )
2047 WHEEL LOADERKOMATSUWA380-6KMTWA095C63AA0125
รถตักล้อยาง
E/NO. 6D107-26589124
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 425 )
2048 WHEEL LOADERKOMATSUWA380-3DZ10448
รถตักล้อยาง
E/NO. S6D114-1-21469504
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 313 )
2049 WHEEL LOADERKOMATSUWA380-3DZ10144
รถตักล้อยาง
E/NO. S6D114-1-21259229
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 248 )
2050 WHEEL LOADERKOMATSUWA380-3DZ10130
รถตักล้อยาง
E/NO. S6D114-1-21249674
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 286 )
2051 WHEEL LOADERKOMATSUWA360-3DZ10523
รถตักล้อยาง
E/NO. 6D102-26278897
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 449 )
20521985 WHEEL LOADERKOMATSUWA300-1W002-10783
รถตักล้อยาง
E/NO. 6D105-95362
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 327 )
2053 WHEEL LOADERDEZHOU DEGONGDG938DZL938000931
รถตักล้อยาง
E/NO. CA6110/125G5 WG002779
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 442 )
2054 WHEEL LOADERTCM180S2180S-00193
รถตักล้อยาง
E/NO. PD6-053974T
THAILAND DUTY PAID
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 460 )
20552005 WHEEL LOADERCATERPILLAR924GCAT0924GE3DZ00896
รถตักล้อยาง 9,540ชม. เก๋ง ขนาดยาง17.5-25 ขนาดบุ้งกี๋ 1.9 คิว
E/NO. 3056*8XJ03680
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 481 )
2055A WHEEL LOADERCATERPILLAR92062K6740
รถตักล้อยาง เก๋ง ขนาดยาง13.00-24 ขนาดบุ้งกี๋ 1.4 คิว
E/NO. 3304-78P15928
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 429 )
20561998 WHEEL LOADERCATERPILLAR914GCAT0914GEPDF01442
รถตักล้อยาง 7,199ชม. เก๋ง ขนาดยาง17.5-25 ขนาดบุ้งกี๋ 1.5 คิว
E/NO. 3054C*CRS53074
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 582 )
20572014 WHEEL LOADERCATERPILLAR910HCAT0910HCSAT02981
รถตักล้อยาง 9,865ชม. เก๋ง ขนาดยาง16.9-24 ขนาดบุ้งกี๋ 1.3 คิว
E/NO. C4.4-C4E30096
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 650 )
20581979 WHEEL LOADERKOMATSU510510-13053
รถตักล้อยาง 868ชม. เก๋ง ขนาดยาง 16.9-24 ขนาดบุ้งกี๋ 1.2 คิว
E/NO. 4D1052-55554
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 395 )
20591979 WHEEL LOADERFURUKAWAFL120FL120-5124
รถตักล้อยาง 3,658ชม. หลังคา ขนาดยาง16.9-24 ขนาดบุ้งกี๋ 1.28 คิว
E/NO. EC100-107702
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 215 )
2060 WHEEL LOADERVOLVOL120L120V8646
รถตักล้อยาง
E/NO. TD71G*285*57926
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 358 )
20611975 WHEEL LOADERKOMATSUJH30BJH30B-9084
รถตักล้อยาง
E/NO. DA220-639564
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 229 )
20621971 WHEEL LOADERKOMATSUJH30BJH30B-5400
รถตักล้อยาง
E/NO. DA220-588880
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 339 )
2063 WHEEL LOADERKOMATSUJH30BJH30B-4017
รถตักล้อยาง
E/NO. DA220-575795
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )