• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 286 )
1214 MANLIFTGENIES659834
รถกระเช้า สูง65ฟุต (19.8เมตร)
E/NO. F3L2011-00913100
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 159 )
1215 MANLIFTNIFTYSD2102121891
รถกระเช้า สูง63ฟุต(19เมตร)
E/NO. V1505-AP1806
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 400 )
1216 MANLIFTGENIEZ60/344742
รถกระเช้า สูง60ฟุต (18.3เมตร)
E/NO. F3L2011-00968075
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 438 )
1217 MANLIFTSNORKELAB46JRTAB46JRT-01010123
รถกระเช้า สูง45ฟุต (13.7เมตร)
E/NO. V1505-T-7Y3674
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 305 )
1218 MANLIFTSNORKELAB46JRT01-010500
รถกระเช้า ขากรรไกร สูง45ฟุต (13.7เมตร)
E/NO. V1505-T-7Y3270
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 318 )
1219 MANLIFTJLGM4069LE200117298
รถกระเช้า สูง40ฟุต (12.2เมตร)
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 420 )
1220 MANLIFTGENIEZ34/22IC3744
รถกระเช้า สูง34ฟุต (10.4เมตร)
E/NO. D905-3Y0709
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 149 )
1221 MANLIFTGENIEZ-34/22Z3405-3950
รถกระเช้า สูง34ฟุต (10.4เมตร)
E/NO. D905-4N5829
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 167 )
1222 MANLIFTGENIEZ34/22ICZ3404-3734
รถกระเช้า สูง34ฟุต (10.4เมตร)
E/NO. D905-3U5749
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 275 )
1223 MANLIFTGENIEZ34/22Z3410-7742
รถกระเช้า 10.4 เมตร
E/NO. D1103-8L7754
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 168 )
1224 MANLIFTGENIEZ34/223722
รถกระเช้า สูง34ฟุต (10.4เมตร)
E/NO. D905-3U6401
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 363 )
1225 MANLIFTHAULOTTECOMPACT 12DXCD701638
รถกระเช้า สูง33ฟุต (10.0 เมตร)
E/NO. D2011L02I-10401804
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 214 )
1226 MANLIFTNO BRANDNO MODELNZ080117
รถกระเช้า สูง32ฟุต(9.7เมตร)
E/NO. D905-7Q2301
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 174 )
1227 MANLIFTJLG3246ESB200005705
รถกระเช้า ไฟฟ้า สูง 32 ฟุต (9.7เมตร)
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 283 )
1228 MANLIFTGENIEGS3384GS8405-40490
รถกระเช้า ไฟฟ้า สูง32ฟุต(9.7เมตร)
E/NO. F3L2011-01004638
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 400 )
1229 MANLIFTGENIEGS3246GS4608-93757
video
รถกระเช้าไฟฟ้า 32ฟุต (9.7เมตร)
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 147 )
1230 MANLIFTJLGE300AJP0300144528
รถกระเช้า ขากรรไกร ไฟฟ้า 30 ฟุต(9.1เมตร)
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 302 )
1231 MANLIFTJLGE300AJP300134651
ถกระเช้า ขากรรไกร ไฟฟ้า 30 ฟุต(9.1เมตร)
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 105 )
1232 MANLIFTGENIEZ30/20NRJZ30N05-7433
รถกระเช้า
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 282 )
1233 MANLIFTGENIEGS2668GS6806-45399
รถกระเช้า ขากรรไกร สูง26ฟุต (7.9เมตร)
E/NO. D905-5Q4397
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )