• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 214 )
0457 BOGIE SETHINO***08219-00205
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาคู่ ดุมใหญ่HINO
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 147 )
0458 BOGIE SETNO BRAND***30719-00115
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาเดี่ยว ดุมใหญ่
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 108 )
0459 BOGIE SETNO BRAND***30719-00120
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาเดี่ยว ดุมใหญ่
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 128 )
0460 BOGIE SETHINOFR1KW19719-00487
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาเดี่ยว ดุมใหญ่HINO
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 96 )
0461 BOGIE SETHINOFS2PKG19719-00481
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาคู่ ดุมใหญ่HINO
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 308 )
0462 BOGIE SETISUZUCXZ5008219-00194
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาคู่ ดุมใหญ่ISUZU
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 265 )
0463 BOGIE SETMITSUBISHIFV41508219-00195
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาคู่ ดุมใหญ่MITSUBISHI
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 428 )
0464 BOGIE SETMITSUBISHIFV51708219-00198
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาคู่ ดุมใหญ่MITSUBISHI
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 166 )
0465 BOGIE SETMITSUBISHIFV51908219-00204
เพลาท้ายรถบรรทุก เพลาคู่ ดุมใหญ่MITSUBISHI
EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )