• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 76 )
0358 CARGO TRAYNO BRAND***08219-00200
กระบะรถบรรทุก *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 105 )
0359 CARGO TRAYNO BRAND***08219-00201
กระบะรถบรรทุก *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 127 )
0360 CARGO TRAYNO BRAND***08219-00202
กระบะรถบรรทุก *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 179 )
0361 CARGO TRAYNO BRAND***08219-00203
กระบะรถบรรทุก *ยังไม่เคยใช้งาน
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 209 )
0362 CARGO TRAYNO BRAND***19719-00562
กระบะรถบรรทุก
EXCLUDE 40% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 87 )
0363 CARGO TRAYNON******
กระบะรถบรรทุก
THAILAND DUTY PAID
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 126 )
0364 CARGO TRAYNON******
กระบะรถบรรทุก
THAILAND DUTY PAID
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )