• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 136 )
0386 TRUCK MOUNTED CRANEMARCHESIM10000L***
เครนติดหลังรถบรรทุก ขนาด 3 ตัน 3 ปลอก ไม่มีรอก ไม่มีปั้มHYD. ไม่มีขาช้าง
THAILAND DUTY PAID
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 213 )
0387 TRUCK MOUNTED CRANETADANOTF760***
เครนติดหลังรถบรรทุก 2ปลอก 3 ตัน มีตะขอ มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
THAILAND DUTY PAID
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 370 )
0388 TRUCK MOUNTED CRANENANSEIPL-7600294668
เครนติดหลังรถบรรทุก 3.5 ตัน 3 ปลอก มีตัวหนีบ
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 197 )
0389 TRUCK MOUNTED CRANEHIABA-7777159
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 454 )
0390 TRUCK MOUNTED CRANEHIAB220-320001740
เครนติดหลังรถบรรทุก 10 ตัน 4 ปลอก มีตะขอ มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 226 )
0391 TRUCK MOUNTED CRANEHIAB1071077
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ปลอก 4.8 ตัน มีตะขอ ไม่มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 180 )
0392 TRUCK MOUNTED CRANEHIAB093092505
เครนติดหลังรถบรรทุก 4.2 ตัน 3 ปลอก มีตะขอ มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0393 TRUCK MOUNTED CRANEHIAB07129384
เครนติดหลังรถบรรทุก 3.2 ตัน 3 ปลอก ไม่มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 201 )
0394 TRUCK MOUNTED CRANETADANOTM-40B181673
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.9 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างใหญ่
THAILAND DUTY PAID
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 365 )
0395 TRUCK MOUNTED CRANESAKAISK353172151
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.9 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 416 )
0396 TRUCK MOUNTED CRANETADANOZR303ES0748
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 158 )
0397 TRUCK MOUNTED CRANETADANOZ300EA6938
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 384 )
0398 TRUCK MOUNTED CRANETADANOTM-ZR304MRES7996
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 4 ปลอก ไม่มีรอก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 275 )
0399 TRUCK MOUNTED CRANETADANOTM-Z303EA9701
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3 ปลอก ไม่มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 285 )
0400 TRUCK MOUNTED CRANETADANOTM-30ZH-1-0267770
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.5 ตัน 3 ปลอก ไม่มีรอก ไม่มีปั้มHYD. ขาช้างใหญ่
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 322 )
0401 TRUCK MOUNTED CRANETADANOTM-30Z682428
เครนติดหลังรถบรรทุก 3 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 171 )
0402 TRUCK MOUNTED CRANEUNICURA263N305586
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.6 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 193 )
0403 TRUCK MOUNTED CRANETADANOZF263643969
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.6 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 220 )
0404 TRUCK MOUNTED CRANEUNICUR253HA300782
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.5 ตัน 3 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างใหญ่
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 170 )
0405 TRUCK MOUNTED CRANEUNICURA234N200100
เครนติดหลังรถบรรทุก 2.3 ตัน 4 ปลอก มีรอก มีปั้มHYD. ขาช้างเล็ก
THAILAND DUTY PAID
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )