• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 72 )
0793 AGRICULTURAL TRACTORHONDATX20TABD-1001116
รถไถนา
E/NO. GRB-1001516 FR1
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 260 )
0794 AGRICULTURAL TRACTORHINOMOTOCX13CA-10258
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 13แรงม้า
E/NO. D662-619067
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 209 )
0795 AGRICULTURAL TRACTORHINOMOTOE14E14 03042
video
รถไถนา เครื่องยนต์ดีเซล2สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 14แรงม้า ไม่มีโรตารี่
E/NO. S8803041
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 255 )
0796 AGRICULTURAL TRACTORHINOMOTOE2002E2002-00566
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 20แรงม้า
E/NO. MS135-02132
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 218 )
0797 AGRICULTURAL TRACTORHINOMOTOE23E23 04144
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล2สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 23แรงม้า
E/NO. P12604683
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 128 )
0798 AGRICULTURAL TRACTORHONDAMIGHTY130DTZAE-1000524
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 13แรงม้า
E/NO. D662-589006
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 291 )
0799 AGRICULTURAL TRACTORISEKITL2101TL22F-00343
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 20แรงม้า
E/NO. E3AG1-53516
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 122 )
0800 AGRICULTURAL TRACTORISEKITS1610TS1610-004257
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล2สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 16แรงม้า
E/NO. 2AA1-552984
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 110 )
0801 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU140FTU14F-01683
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 14แรงม้า
E/NO. K3B-48192
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0802 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU140FTU14F-01402
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 14แรงม้า
E/NO. K3B-46537
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 140 )
0803 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU1500TU8-00075
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 15แรงม้า
E/NO. K3B-27385
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 132 )
0804 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU1500TU8-00414
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 15แรงม้า
E/NO. K3B-31785
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 97 )
0805 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU1500TU8F-03394
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 15แรงม้า
E/NO. K3B-35958
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 334 )
0806 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU155TU13F-05081
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 15.5แรงม้า
E/NO. K3C-23870
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0807 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU1600TU7-00232
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 16แรงม้า
E/NO. K3C-7721
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 101 )
0808 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU165FTU12F-02665
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 16แรงม้า
E/NO. K3D-53594
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 142 )
0809 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU170TU11-00139
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา เพลาเดียว 17แรงม้า 979ซีซี
E/NO. K3D-40630
EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 147 )
0810 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU185FTU20F-07024
video
รถไถนา เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 18.5แรงม้า ไม่มีโรตารี่
E/NO. E3AF1-119474
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 229 )
0811 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU205FTU19F-03510
video
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 20แรงม้า
E/NO. E3AF1-100420
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 166 )
0812 AGRICULTURAL TRACTORISEKITU217FTU28F-00346
รถไถนาพร้อมโรตารี่ เครื่องยนต์ดีเซล3สูบ เกียร์ธรรมดา 2เพลา 21แรงม้า 1429ซีซี
E/NO. E3AG1-149452
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )