• 2 ..
  • 2 ..

รายการสินค้า

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 95 )
0073 ENGINEISEKIE255***
เครื่องยนต์ 2 สูบ
E/NO. E255-192016
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 83 )
0074 ENGINEISEKIE269***
เครื่องยนต์ 2 สูบ
E/NO. E269-101855
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 94 )
0075 ENGINEMITSUBISHICA550***
เครื่องยนต์ 2 สูบ
E/NO. CA550-007367
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 146 )
0076 ENGINEMITSUI DEUTZF2L912***
เครื่องยนต์ 2 สูบ 22 แรงม้า
E/NO. F2L912-0213553C
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 105 )
0077 ENGINEMITSUI DEUTZF2L912***
เครื่องยนต์ 2 สูบ 22 แรงม้า
E/NO. F2L912-0211451C
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 111 )
0078 ENGINEMITSUI DEUTZF2L912***
เครื่องยนต์ 2 สูบ 22 แรงม้า (ไม่มี AC ปั้มมา)
E/NO. F2L912-0213068C
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 152 )
0079 ENGINENISSANFJ20***
เครื่องยนต์ 4 สูบ พร้อมเกียร์
E/NO. FJ20-053992
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 165 )
0080 ENGINEDEUTZF3L1011F***
เครื่องยนต์ 3 สูบ พร้อมปั๊ม
E/NO. F3L1011F-00880561
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 134 )
0081 ENGINEISEKIE393***
เครื่องยนต์ 3 สูบ
E/NO. E393-135961
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 81 )
0081A ENGINEISEKIE3CD***
เครื่องยนต์ 3 สูบ
E/NO. E3CD-029874
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 85 )
0081B ENGINEISEKIE3112***
เครื่องยนต์ 3 สูบ
E/NO. E3112-203069
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 139 )
0081C ENGINEISEKIE393***
เครื่องยนต์ 3 สูบ
E/NO. E393-027862
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 113 )
0081D ENGINEISEKIE3CE***
เครื่องยนต์ 3 สูบ
E/NO. E3CE-076730
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 107 )
0082 ENGINEISUZU3AD1***
เครื่องยนต์
E/NO. 3AD1-530170
CANCEL
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 144 )
0083 ENGINEISUZU3KC2***
เครื่องยนต์ 3 สูบ พร้อมปั๊ม
E/NO. 3KC2-908026
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 187 )
0084 ENGINEISEKIE383***
เครื่องยนต์ ISEKI 3 สูบ
E/NO. E383-056533
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 270 )
0085 ENGINEKOMATSU3D78AE-3B***
เครื่องยนต์ 3 สูบ พร้อมปั๊ม
E/NO. 3D78AE-3B-02487
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 121 )
0086 ENGINEKOMATSU3D84E-3K***
เครื่องยนต์ 3 สูบ
E/NO. 3D84E-3K-19707
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 97 )
0087 ENGINEKUBOTAD600***
เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
E/NO. D600-097373
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 73 )
0088 ENGINEKUBOTAD640***
เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
E/NO. D640-072667
EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )