• 2 ..
  • 2 ..

ตารางการประมูล (ลานประมูล กม.35)

ประมูลวันที่ 13 ตุลาคม 2564   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0379 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 14 ตุลาคม 2564   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0380-0758 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 15 ตุลาคม 2564   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0759-1010 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 
ประมูลวันที่ 16 ตุลาคม 2564   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 1011-1289 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด มีถ่ายทอดสด
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้าพร้อมจัดสินเชื่อ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )