• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

ลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์

 
บริการพิเศษสำหรับสมาชิกเว็บไซต์ www.jssr.co.th
1. บริการ ดูผลราคาประมูลย้อนหลัง (3 ปี)
2. บริการข้อมูลข่าวสารจาก JSSR สารผ่าน E-mail
3. บริการ เก็บบันทึกรายการสินค้าที่สนใจ ในขณะที่ท่านเปิดดูรายการสินค้า
4. บริการ ใบแจ้งหนี้แบบออนไลน์
 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 

1. ผู้ที่สมัครสมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
3. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อตกลงของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านละเมิดกฏ ผู้ดูแลเว็บไซต์ มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ทั้งสิ้น
 

  ฉันรับทราบ และยอมรับกฏระเบียบนี้
 
หากท่านยอมรับรับกฏระเบียบการลงทะเบียนเป็น สมาชิกโปรดติ๊กถูกหน้าช่อง ฉันรับทราบ และยอมรับกฏระเบียบนี้ แล้วกดที่ปุ่มยอมรับ เพื่อไปยังขึ้นตอนถัดไป

ผู้สนับสนุน

1399445767:th
1522729208:
1491798590:
1488167186:
1488166724:
1488166971:
1492496320:
1343806876:ADVERTISE JSSR

Facebook